Search

"קורות חיי.."


סיגל - קורות חיים 2022
.pdf
Download PDF • 325KB


מזה חצי שנה שקורות החיים שלי מונחים כגווייה סרוחה בשלושה אתרי חיפוש עבודה.

קיבלתי עד כה שלוש שיחות טלפון, כולן מהאתרים עצמם.

גם השבוע התברכתי וזכיתי לשיחת נזיפה שהסבירה לי שהסיבה לכך שמעסיקים לא פונים אליי היא לגמרי באשמתי ועליי באופן דחוף לשכתב את קורות חיי, שוב, בפעם השלישית.


נטולת חשק התיישבתי שוב מול המחשב וניסיתי לפצח את הדבר המשמים הזה שנקרא "קורות חיים". בכל מקום הופיעו אותם הפורמטים, לכולם אותם טיפים. לא משנה כמה פעמים שיניתי, ערכתי וצבעתי, הגעתי למסקנה המתסכלת שהבעיה המרכזית טמונה בעובדה שהקורות של חיי עשויות כולן בטון יצוק, בעודי מחפשת עבודה בתחום שמאמין בקורות מעץ מהגוני במראה כפרי.

בייאושי פניתי לפורומים בשביל להתנחם בצרות של אחרים, התקשרתי לחברים, ודי מהר הובהר לי בלי כמובן "להעליב אותי" שאו שאני יהירה מדי וחושבת שאני יכולה לעשות הכול יותר טוב מאחרים. (לא נעלבתי), או שאני מסוג האנשים הלוקים בסדרי עדיפויות עקומים המעדיפים להשקיע 500 שקל על סקיני עם עשרים אחוז סטרץ שעושה לי גוף חבל... ולא להשקיע 300 שקל בכתיבה מקצועית של קורות חיים (נעלבתי).

עד הערב כבר נשברתי והתקשרתי לאסתי היקרה, מומחית לכתיבת קורות חיים ושילמתי לה שלוש מאות שקל שתתרשם ממני.

ניהלנו שיחה בת חצי שעה במהלכה מכרתי לה את עצמי כאילו אני עצמי הבת הצעירה והמבטיחה של ג'י ג'י אברהמס וג'קי רולינג. הבחורה כל כך התרשמה ממני נראה לי היא שולחת לי את הקורות חיים שלי ממוסגרים.

למחרת, חברה שלי, ההיא שלא התכוונה להעליב אותי, שלחה לי שיר כל כך מקסים ומדויק שהוכיח לי שאפילו בפולין יש אישה שחטפה את העצבים מכתיבת קורות חיים, רק שהיא לא כתבה על זה פוסט מתלונן, היא כתבה של זה שיר נפלא, זוכה פרס נובל.


כתיבת קורות חיים - מאת: ויסלבה שימבורסקה


מַה נחוּץ?

נחוּץ לכתּוב בקשה וּלצרף לה קורות חָיים.

ללא קשֶר לאורך החָיים

על הקiרות להיות קצרוּת.

תּמצוּת העובדוּת וּבחירתן הכרחִיים.

המרת נופים בִּכתובות,

וזיכרונות רופפים בתאריכים מְקובעים.

מכּל האהבות לרשם את הנּישואין בלבד,

ומהילדים רק את אֵלה שָנוּלדו.

זה שמכיר אותך חשוּב יותר מזה שאתה מַכּיר.

טיולים רק במידה וּלחוץ לארץ.

הִשתייכוּת למה, אך בּלא הַלמּה.

ציונים לשבח בּלא הנֵימוקים.

כתוב כאילו מעולם לא דְבּרת עְם עצמך

וּכאילו עקפת עצמך מרחוק.

הִתעלם מכּלבים חתולים וציפורים,

מזכרות נושנות, חברים וחלומות.

מחיר ולא ערך,

כותרת ולא תוכן.

מְספר הנֱּעלים ולא היעד שאליו הולך

זה שאמוּר להיות אתּה.

לכך יֵש לצרף תצלום בְּאוזן גלוּיה.

רק צורתה נלקחת בחשבון, לא מה שנשמע.

מה נשמע?

נהמת מכונות הגורסת את הנייר.

(:3 views0 comments

Recent Posts

See All